W sobotę, 13 sierpnia w Poznaniu odbyły się obchody 100-lecia powołania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Okręg Pomorski Kurkowych Bractw Strzeleckich RP reprezentowała bardzo liczna grupa. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP powstało dokładnie 7 sierpnia 1922 r. w Poznaniu. Początkowo nosiło nazwę Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, a w 1925 r. podjęto decyzję o zmianie nazwy na Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zjednoczenie zrzeszało Kurkowe Bractwa Strzeleckie do wybuchu wojny w1939 r. 10 listopada 1990 r. zostało reaktywowane w Kórniku. Uczestnicy wzięli udział w mszy Św. w Bazylice Kolegiackiej, którą odprawił Ks. abp dr Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Następnie poczty sztandarowe w ilości ok. 100 udały się na Plac Wolności, gdzie miała miejsce uroczysta część obchodów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Parku Szelągowskim, gdzie przeprowadzono strzelanie o tytuł Króla Jubileuszowego 100-lecia Zjednoczenia KBS RP, którym został Brat Jerzy Wypych z KBS w Kaliszu. Na koniec Prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski w asyście pocztu sztandarowego i innych członków Bractw Okręgu dokonał wpisu w księdze jubileuszowej.