Do starogardzkiego ratusza zjechali przedstawiciele bractw Okręgu Pomorskiego by wziąć udział w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów. Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski. W swoim przemówieniu podziękował bractwom i ich zarządom za dobrą współpracę w minionym roku. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium Zarządowi omawiano sprawy związane z organizacją wystawy „Kurkowe Bractwa Strzeleckie na Pomorzu wczoraj i dziś”, która ma być otwarta w ramach obchodów „25-lecia Reaktywowania Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, w 100-lecie powrotu Pomorza do Polski”. Dyskutowano również na temat właściwego ugoszczenia podczas dni centralnych tego święta zaproszonego Europejskiego Króla Historycznych Strzelców Leo Niessena wraz z małżonką i omawiano przygotowywane wydawnictwo mające obrazować działalność bractw kurkowych na Pomorzu.

                                        Rzecznik Prasowy Okręgu Pomorskiego ZKBS RP

                                                                    Jarosław Czyżewski