W dniu 21 lipca 2022 roku w siedzibie starogardzkiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przy ulicy Brackiej 1 odbyły się obrady Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z udziałem zaproszonych Zarządów Bractw.

         Po przywitaniu przybyłych, spotkanie jako gospodarz miejsca, otworzył Prezes KBS w Starogardzkie Zbigniew Bona i następnie przekazał dalsze jego prowadzenie Prezesowi Okręgu Pomorskiego Lechowi Magnuszewskiemu.

         Po rozdaniu pisemnych materiałów Prezes zapoznał zebranych ze sprawami bieżącymi. Przedstawił nowego Hetmana Bractwa z Włocławka Wojciecha Zyglewskiego, zreferował ostatnie postanowienia Zarządu Krajowego ZKBS RP i bardzo szczegółowo omówił plan uroczystości obchodów 100 – lecia ZKBS RP w dniu 13 sierpnia 2022 roku w Poznaniu. Poddał pod dyskusję organizację ewentualnego wspólnego wyjazdu bractw autobusem i zwrócił uwagę na elementy i detale, które będą świadczyć o godnym reprezentowaniu naszego Okręgu. Następnie były omawiane podobne elementy wyjazdu i program Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w Deinze w dniach 19 – 21 sierpnia 2022 roku.

         Na zakończenie miłym akcentem były składane życzenia urodzinowe i dwukrotne odśpiewanie „Sto lat...”  solenizantom: jutrzejszemu Lechowi Magnuszewskiemu i pojutrzejszemu Jarosławowi Czyżewskiemu.