W ostatnią sobotę, 26.08.2023r Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie, zorganizowało i przeprowadziło IX edycję Strzelania o Statuetkę Srebrnej Wagi Podlasia na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Biała Podlaska m. Hrud. Wśród gości honorowych były władze miasta  oraz  Prezes  Zarządu Zjednoczenia KBS RP Brat Lech Magnuszewski, Vice -Prezes Brat Michał Wieremiejczyk, Sekretarz Zjednoczenia Brat January Bątkiewicz oraz Skarbnik Zjednoczenia Arkadiusz Müller. W turnieju również udział wzięli: Wice-Prezes Okręgu Centralnego -Ignacy Ścibiorek, Strzelmistrz Okręgu Centralnego, jednocześnie Król Brat Robert Gajewski, Młodzieżowy Król Zjednoczenia - Brat Maciej Pastuszka, Bracia z Okręgu Krakowskiego, Okręgu Pomorskiego oraz Okręgu Centralnego.

 

Cały turniej odbył się w życzliwej rywalizacji i miłej atmosferze. Poniżej podajemy wyniki strzelań:

 

IX STRZELANIE O SREBRNĄ WAGĘ PODLASIA Hrud

 

Wyniki strzelań 1.IX

 

Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia;

 

 1. Roman Lipski Bractwo Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie
 2. I Rycerz – Szczepan Wereszko    Bractwo P– K BK
 3. II Rycerz – Robert Gajewski       Bractwo Łódzkie/ P-K BK

 

Strzelanie o Szablę Kresowego Bractwa Kurkowego w Terespolu:

 

 1. January Bątkiewicz- Poznańskie Bractwo Kurkowe
 2. I Rycerz – Arkadiusz Müller- Skarszewskie Bractwo Kurkowe
 3. II Rycerz – Marek Majek- Bractwo Lechity Otwock

 

Tarcza Starosty Powiatu Bialskiego

 

 1. Paweł Pastuszka- Bractwo Radomskie
 2. Marek Bartel- Bractwo Łódzkie
 3. Arkadiusz Müller - Skarszewskie Bractwo Kurkowe

 

Tarcza Prezydenta Białej Podlaskiej

 

 1. Marek Bartel - Bractwo Łódzkie
 2. Piotr Pastuszka- Bractwo Radomskie
 3. Arkadiusz Müller- Skarszewskie Bractwo Kurkowe

 

Tarcza Wójta Gminy Konstantynów

 

 1. Robert Gajewski- Bractwo Łódzkie / P-K BK
 2. Katarzyna Gajewska- Bractwo Łódzkie / P-K BK
 3. Agnieszka Żuk- S.P.Z.K.

 

Łańcuch Przechodni Rodu Bartel

 

 1. Arkadiusz Müller- Skarszewskie Bractwo Kurkowe
 2. Michał Wieremiejczyk- Bractwo Warszawskie
 3. Tomasz Miliszkiewicz- Br. Łomżyńsko-Drohickie

 

Tarcza Króla Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego

 

 1. Arkadiusz Müller- Skarszewskie Bractwo Kurkowe
 2. Katarzyna Gajewska- Bractwo Łódzkie /P-K BK
 3. Paweł Pastuszka - Bractwo Radomskie Gościnnie