Udokumentowana historia SBK w Czarnem sięga roku 1748 czyli czasu kiedy Czarne wraz z całym starostwem człuchowskim znajdowało się w granicach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Włączenie Czarnego do Prus w roku 1772 na skutek I rozbioru Polski spowodowało, że Bractwo zaczęło funkcjonować pod nazwą Schutzengilde Hammerstein.
W roku 2004 zrodziła się inicjatywa reaktywacji Bractwa Kurkowego w Czarnem. W skład grupy inicjatywnej znaleźli się : Tadeusz Bednarski, Benedykt Lipski, Ireneusz Czerniawski, Manfred Ruckemann, Jadwiga Saładziak, Grażyna Kolbusz, Regina Lucińska. Zebranie założycielskie SBK w Czarnem odbyło się 25 lutego 2005 roku. W jego trakcie powołano Radę Starszych Bractwa, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. W dniu 14 lutego 2006r. Nastąpiła rejestracja Bractwa w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, zaś 13 października 2006r. Na IX Kongresie Zjednoczonych  Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Ostrzeszowie SBK w Czarnem przyjęte zostało jako 99 w poczet Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W dniu 17 września 2005 roku miało miejsce uroczyste ślubowanie w kościele Św. Józefa, a następnie pierwsze strzelanie o tytuł Króla SBK. Został nim brat Cezary Bakiewicz. W dniu 17 września 2011 Bractwo otrzymało sztandar.


Najważniejsze wydarzenia w SBK w Czarnem
• 25 luty 2005r. - walne zebranie założycielskie
• 14 luty 2006r. - rejestracja Bractwa w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
• 13 październik 2006r. - przyjęcie SBK w Czarnem na IX Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Ostrzeszowie w poczet Zjednoczenia.
• Czerwiec 2006r. - ustanowienie turnieju strzeleckiego o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego
• 17 wrzesień 2011r. - uroczystość wręczenia Bractwu Sztandaru i jego poświęcenie.
• 21 września 2013r. - oddanie do użytku strzelnicy urządzonej staraniem członków SBK w Czarnem
• 20 stycznia 2014r. - zorganizowanie okręgowych obchodów święta Św. Sebastiana w trakcie którego miała miejsce pierwsza intronizacja Króla Kurkowego Okręgu Pomorskiego.
• 9 maj 2015r. - obchody 10 lecia Bractwa.

 
Insygnia używane w Bractwie

Łańcuch Królewski
Klejnot łańcucha stanowi plakieta w kształcie tarczy herbowej, na której umieszczony został emblemat Bractwa. Tarcza zwieńczona jest zamkniętą koroną i dwoma złotymi kurami. Ogniwa łańcucha mają kształt kartuszy na których wyryte są nazwiska kolejnych królów.

Buława Hetmańska
Przechodnia Buława wykonana jest z metalu i drewna, na podstawie z emblematem SBK w Czarnem, do której mocowane są na niewielkich prostokątnych tabliczkach nazwiska i daty kolejnych zwycięzców.

Sztandar SBK w Czarnem
Bractwo posiada sztandar od 17 września 2011r. Kiedy to miała miejsce uroczystość jego wręczenia i poświęcenie. Sztandarem jest kwadratowy płat tkaniny dwustronnie haftowany, umieszczony na drzewcu zwieńczonym głowicą w formie metalowej  kura. U podstawy znajduje się napis SBK Czarne. Drzewce sztandaru, dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu. Wykonane z drewna , wykończone elementami mosiężnymi powlekanymi chromoniklem. Na górnej części drzewca osadzone są pamiątkowe ,,gwoździe" w postaci tarczy herbowej o wysokości 3cm, wykonane z białego metalu z grawerowanym napisem fundatorów sztandaru.
Awers: Biała tkanina w kształcie kwadratu, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej ze złotym haftowanym napisem „OJCÓW WZOREM I DLA OJCÓW CHWAŁY”. Boki sztandaru obszyte złotą frędzlą. Na stronie głównej płata, na środku krzyża kawalerskiego, znajduje się haftowany emblemat Bractwa. W rogach płata umieszczone są cztery wizerunki kura.
Rewers: Na stronie odwrotnej płata koloru zielonego, na środku znajduje się herb miasta otoczony u góry w półkolu napisem „Strzeleckie Bractwo Kurkowe”, zaś u dołu dodano „w Czarnem”, są też trzy ważne daty dla Bractwa: u góry 2011– data wręczenia sztandaru, po stronie lewej 1748– powstanie Bractwa , po prawej stronie 2005– reaktywacja. W rogach płata umieszczone są srebrne liście dębu.

Najważniejsze imprezy cykliczne SBK w Czarnem
Budując tożsamość i tradycję naszego Bractwa nawiązujemy do ważnych wydarzeń w historii Polski a związanych z naszym miastem. Do historii Polski weszło Czarne głównie za sprawą zwycięskiej bitwy stoczonej pod Czarnem w dniach 12-18 kwietnia 1627r. , w której wojska polskie pod wodzą hetmana Stanisława Koniecpolskiego pokonało wojska szwedzkie Gustawa II Adolfa w wojnie o ujście Wisły. Na osobie hetmana Stanisława Koniecpolskiego zaliczanego do najwybitniejszych dowódców w historii Polski Bractwo nasze buduje swoją tożsamość i tradycję. Corocznymi strzelaniami w miesiącu kwietniu upamiętniamy i czcimy pamięć tego wielkiego Polaka . Są to strzelania o Buławę hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem
Wykaz czynnych obecnie członków Bractwa:
1. Mariusz Adamczyk – sekretarz (strażnik pergaminu) Król Kurkowy z 2011r.
2. Tadeusz Bednarski – prezes Bractwa (hetman)
3. Ireneusz Czerniawski – skarbnik (strażnik skarbca) ( strzelmistrz Okręgu) Król Kurkowy z 2014r. i 2015r.
4. Andrzej Gwizdała
5. Cezary Gwozdowicz – zbrojmistrz (strażnik broni i barwy)
6. Dariusz Hybner
7. Henryk Jaćkowski
8. Grażyna Kolbusz
9. Paweł Kowalak
10. Jacek Lewandowski
11. Benedykt Lipski wiceprezes (kanclerz pieczęci)
12. Bronisław Ławecki – Król Kurkowy z 2012r.
13. Manfred Ruckemann kwatermistrz (mistrz agape) Król Kurkowy z 2008/09r. i 2013r.
14. Leszek Wilma – Król Kurkowy z 2010r.
15. Jacek Lewandowski
16. Arkadiusz Patrzykowski
17. Tomasz Szydeł
18. Sławomir Milewski

Można nas znaleźć również na Facebook: https://pl-pl.facebook.com/SBKCzarne/

 

Łańcuch Królewski
Buława Hetmańska
Sztandar SBK w Czarnem
KRÓLOWIE KURKOWI SBK w CZARNEM w latach 2005-2018