W gościnnych progach siedziby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Brusach w dniu 19-go listopada 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa Okręgu z pracy Zarządu za 2021 rok, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego delegaci podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i zatwierdzili z drobnymi zmianami terminarz turniejów strzeleckich w Okręgu Pomorskim na 2023 rok.

         Po obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski podsumował obchody 100 – lecia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu Pomorskim. W uroczysty sposób nagrodził też bractwa okręgu i poszczególnych braci okolicznościowymi, pięknie oprawionymi podziękowaniami.