Szanowni Bracia i Siostry,

         Zarządy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim i Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP ze smutkiem i żalem informują, że w dniu 6 maja 2022 r. w wieku 72 lat odszedł do Domu Pana nasz Brat Józef Baska, wieloletni skarbnik - członek Zarządów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Starogardzie Gdańskim i Okręgu Pomorskiego ZKBS RP.

         Józek wstąpił do Bractwa 15 lutego 1995 r. w szczególnym okresie. Bractwo, krótko po reaktywacji, przygotowywało się jako organizator

i gospodarz do Krajowego Zjazdu Delegatów. Trzeba było m.in. umundurować się, uszyć buty. Józek jako inżynier chemik o specjalności obuwnictwo wyposażył wszystkich starogardzkich braci w stylowe obuwie. Józek był osobą pracowitą, towarzyską, empatyczną, szarmancką wobec kobiet. Miał duszę kolekcjonera, szczególnie pamiątek brackich. Ostatnie lata były dla Józka szczególnie trudne z powodu choroby,

a pomimo tego nie ustawał w aktywności na rzecz bractwa.

         Pracę i dokonania Józka oraz jego zaangażowanie w rozwój ruchu brackiego dostrzegano na przestrzeni lat, odznaczając go najwyższym odznaczeniem starogardzkiego Bractwa tj. Krzyżem Zasługi, odznaczeniami Zjednoczenia – Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Mieczami, a wreszcie Krzyżem Zjednoczenia za Wieloletnią i Wzorową Służbę w klasie pierwszej i najważniejszym

w hierarchii odznaczeń – Orderem Zasługi – Krzyżem Wielkim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

         Bracie Józku nastał czas pożegnania, żegnamy Cię, pozostaniesz w naszej pamięci i sercach na zawsze.